Şirket Profili

Kastamonu Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu ham ve melamin kaplı MDF ve yonga levha, laminat parke, yangına dayanıklı MDF ve yonga levha, neme dayanıklı MDF ve yonga levha, boyalı panel, petek dolgulu dekoratif panel, parlak panel, tezgah, kapı paneli ürünleri üretmektedir. 1.3 milyar dolar konsolide cirosuyla, sektöründe Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 7’inci sırada yer alan global bir güçtür. Bugün, yaklaşık 6000 çalışanı ile imalattaki gücü, bilgisi ve tecrübesiyle, Orta Amerika’dan Hindistan’a 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla sektör birincisi, İSO ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında 40. sıradadır.

Yurt içinde Kastamonu ve Gebze'de MDF ve yonga levha,  Balıkesir, Samsun ve Tarsus'ta yonga levha, Adana'da MDF; yurt dışında ise Romanya'da kapı paneli ve yonga levha, Bosna Hersek'te kraft ambalaj kâğıdı,  İtalya ve Bulgaristan'da yonga levha, Rusya'da MDF, A.B.D’de odun yongası ve olmak üzere toplamda toplamda 7 ülkede, 14 lokasyonda 19 üretim tesisi vardır.

Kastamonu Entegre, bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde geliştirdiği üretim prosesleri ve ürünlerin yanı sıra çevrenin korunmasına yönelik projeleri de hayata geçirmektedir.  Çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, yatırım ve büyüme politikaları açısından ön koşul olarak görmektedir. Kastamonu Entegre, ‘çevre’ konusuna yalnızca ürün açısından değil, hammadde tedarikinden üretimdeki tüm süreçlere bütüncül bir açıdan yaklaşarak, tüm üretim tesislerinde gaz salınımından, enerji, katı ve sıvı atık yönetimine kadar çevre ve doğaya uygun, bu konularda kabul edilmiş standartlar dâhilinde üretim gerçekleştirir. Üretimde kullanılan hammaddeyi sürdürülebilir kaynaklardan temin eden Kastamonu Entegre, FSC® Orman Yönetim Konseyi sertifikalı hammadde kullanır. Bu hammaddeyi üretimde kullandığı yüksek teknoloji ile birleştirerek, ısıya, ışığa, neme, çizilmeye dayanıklı, insan sağlığına, çevreye ve doğaya zararsız, düşük formaldehit emisyonlu, kullanışlı ürünler haline getirir. “Endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve geliştirilmesi projesi” çerçevesinde faaliyet gösteren ENAT’ın en büyük ortaklarından biridir. ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetimi, dünyanın önemli sertifikalandırma kuruluşlarından WKI tarafından verilen CARB Phase2 (California Air Resources Board) Belgesi ve Turquality Belgesi’ne sahiptir. TSE ve Avrupa Normları’na (EN) uygun üretim yapmaktadır. 

Temel hedefi uzun yıllardır yakaladığı çift haneli büyümeyi devam ettirmek olan Kastamonu Entegre, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en büyük 5 üreticisi arasında yer alma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

KEAS Yurt İçi Üretim Tesisleri

Kastamonu Yonga Levha 
1971 yılında kurulan, 127.000 m² açık ve 30.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, ham ve melamin kaplı yonga levha üretilmektedir.

Gebze  MDF ve Yonga Levha Tesisi
1994 yılında kurulan, 557.000 m² açık ve 152.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde ham ve melamin kaplı MDF, ham ve melamin kaplı yonga levha, laminat parke ve boyalı levha üretilmektedir.

Tarsus  Yonga Levha Tesisi
1975 yılında kurulan, 45.011 m²  açık ve 15.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, yonga levha ve yongalam üretilmektedir.

Balıkesir  Yonga Levha Tesisi
2005 yıllında kurulan, 272.368 m² açık ve 83.845 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, ham ve melamin kaplı yonga levha ve boyalı levha üretilmektedir.

Kastamonu MDF  Tesisi
2008 yıllında kurulan, 426.000 m² açık ve 99.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, ham ve melamin kaplı MDF, laminat parke ve boyalı levha üretilmektedir.

Samsun  Yonga Levha Tesisi 
2009 yılında kurulan, 114.000 m² açık ve 32.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, ham ve melamin kaplı yonga levha üretilmektedir.

Adana MDF Tesisi
2012 yılında kurulan, 383.000 m² açık ve 95.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, ham ve melamin kaplı MDF ve laminat parke üretilmektedir.

KEAS Yurt Dışı Şirketleri

Kastamonu Romanya Kapı Paneli ve Yonga Levha Tesisi
1998 yılında kurulan, 514.000 m² açık ve 140.000 m² kapalı, toplamda 654.000 m² alana sahip bu tesisimizde, kapı paneli, yonga levha, melamin kaplı yonga levha ve mutfak tezgâhı üretilmektedir. 

Kastamonu Bulgaristan Yonga Levha Tesisi
2000 yılında kurulan, 189.000 m² açık ve 41.000 m²  kapalı, toplamda 230.000 m² alana sahip bu tesisimizde, yonga levha, melamin kaplı yonga levha ve pelet üretilmektedir. 

Natron Hayat Bosna –Hersek Kağıt Tesisi
2005 yılında kurulan, 1.006.000 m² açık ve 101.000 m² kapalı, toplamda 1.107.000 m²  alana sahip bu tesisimizde kraft kâğıt üretilmektedir. 

Kastamonu Rusya MDF Tesisi
2014 yılında kurulan, 1 milyon m² açık ve 125.000 m² kapalı alana sahip bu tesisimizde, MDF, melamin kaplı MDF ve laminat parke üretilmektedir. 

KEAS Yurt İçi Şirketleri

Hayat Enerji

1974 yılında Hayat Holding bünyesinde  kurulan Hayat Enerji firması, 1994 yılında dünyada MDF sektöründe ilk gaz türbinli kojenerayon tesisini yaparak sektörde öncü olmuştur. Bugün itibari ile Hayat Holding grup şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı yatırımlarında toplam 10 lokasyonda 233 MW kurulu güç kapasitesi mevcuttur. Bu tesisler içinde buhar türbini, gaz türbini ve gaz motorlu üniteler bulunmaktadır. Yurt dışında elektrik üretim ve satışına yönelik  projelerin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. 

Yenilebilir enerji alanında geliştirilen elektrik üretim projelerine önem veren Hayat Enerji, Gebze’de bulunan Kastamonu Entegre firmasının odun atıklarını kullanmak suretiyle kurduğu ilk  Biyokütle Santralını  2015 yılında devreye almış ve diğer lokasyonlarda da benzer proje çalışmalarına başlamıştır. Adana tesislerinde çatı uygulamalı 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali projesinde kurulum aşamasına gelinmiştir. Hayat Enerji Şirketi, Türkiye’de elektrik enerji sektöründe üretim, dağıtım, toptan ve perakende ticareti içeren dikey entegrasyona dayalı bir stratejiyle, çevre dostu, yüksek verimli, ucuz enerji ve sürdürülebilir projelerin en yetkin çalışanlarla hayata geçirilmesi ve iş mükemmelliğinde örnek olunması yoluyla Türkiye elektrik pazarının  lideri olarak tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. 

Hayat İnovasyon

Hayat Holding bünyesinde kurulan Hayat İnovasyon ve Otomotiv Çözümleri A.Ş. yeni ve iddialı bir çözüm portföyüyle Türkiye’deki kullanıcılara ve filolara hizmet vermek amacıyla yola çıkmıştır. İleri düzey otomotiv teknolojisi “Know-How” ını birleştiren söz konusu dönüştürücü sistemler ile ilk aşamada yakıt tasarrufu ve trafik emniyeti alanlarına yoğunlaşmaktadır. Hızla enerji köprüsüne dönüşen ülkemizin her köşesinde doğal gaz alt yapısı mevcuttur. Doğalgazın araçlarda yakıt olarak kullanımı, akaryakıt kaynaklı zararlı atık gazların ve partiküllerin azalmasını sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ağır vasıtalarda CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) dönüşümleri yaparak çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik enerji kullanımı politikasını hayata geçirmektedir.