ХАЯТ ХОЛДИНГ

«Хаят Холдинг» е една частна институция, която е основана през 1937 г. Това е една институция, която има клиентски-ориентирана философия, отдава значение на развитието и новаторството, уважава околната среда и клиентите, има новаторски подход към процесите на маркетинга, продажбите и услугите. В днешно време числеността на персонала на «Хаят Холдинг» е 9300, има международни участия, освен това осъществява дейност в две основни области – «Кастамону Ентегре» осъществява дейност в областта на дървопреработването, а «Хаят Кимия» - в производството на потребителски стоки (перилни и почистващи препарати „Бинго”, „Тест”, бебешки пелени и дамски превръзки марка „Молфикс” и „Молпед”, почистващи хартии марка „Папия”, „Фамилия” и „Тено”,  други почистващи препарати).

 

Освен това «Хаят Холдинг» осъществява и други дейности в областта на  услугите, като например управление на пристанища, строителство и авиация, като през 2012 г. от тези дейности е получил доход от 2.1 милиарда USD, а оборотът извън Турция е бил 711 милиона USD.

Благодарение на новите инвестиции през 2012 г. е отбелязан растеж в размер на 30%, като оборотът е достигнал 1.1 милиарда USD. За да бъде достигнат постоянен темп на растеж и развитие и с цел превръщането на фирмата в регионален лидер, предстоящите инвестиции ще бъдат осъществени предимно в чужбина.

Халюк ЙЪЛДЪЗ

Председател на Групата по дърводобив и дървопреработване в «Хаят Холдинг» и

Генерален директор на «Кастамону Ентегре»

 

През последните 10 години продължава постоянният растеж на фирмата. Създадохме стабилно и отговорно висше ръководство. Бяха начертани правилни стратегия и цели. Отдаваме значение на клиентски-ориентирания растеж и винаги успяваме. Освен институционалната си структура другите главни преимущества на „Кастамону Ентегре” са неговите активни, надеждни, образовани, новаторски и квалифицирани човешки ресурси.

 

«Кастамону Ентегре» се различава от своите конкуренти с висока квалификация на човешките ресурси, фокусирани върху клиента, знаещи и разбиращи неговите потребности и взимащи решения с най-правилно избраните продукти и услуги. Всяка личност от персонала е отговорно лице. В днешно време в зависимост от видовете продукция средният дял на пазара е 30%, целта ни е да увеличим този дял и да се превърнем в регионален лидер.


За да бъде достигнат постоянен темп на развитие и разрастване, а също и за да бъде заета  позицията на регионален лидер следващите ивестиции ще бъдат направени предимно в чужбина. Други основни причини за това са насищането на пазара в Турция и дефицита на дървесни суровини. Следващите цели на фирмата са увеличение на дяловете в пазарите извън Турция, развитие и разрастване по отношение на производството и продажбите в други географски райони.  През следващите шест години ще бъдат инвестирани средства в размер на 800 милиона долара, с които ще бъдат създадени комплекс за производство на MDF, ПДЧ и OSB в Русия, комплекс за производство на MDF в Румъния, MDF - в района Анталия-Денизли, Турция и комплекс за производство на OSB в България.

След осъществяването на тези инвестиции «Кастамону Ентегре» ще бъде една от първите четири фирми на европейския пазар, като оборотът й ще възлиза на 2 милиарда долара, а производствената й мощност ще достигне  6 милиона m3 в годината, освен това в географския район, разпростиращ се от Румъния до Индия, фирмата ще заеме своето място сред трите най-големи фирми в сектора. В резултат на това, имайки предвид, че през 2011 г. 25% от консолидирания оборот е бил в чужбина, след осъществяването на инвестициите над 50% от него ще бъде извън границите на Турция.

 

Целта на «Кастамону» вече не е само 74-милионният пазар на Турция, но и други пазари от съседни и близки географски райони, с численост на населението 950 милиона. За да бъде достигната тази цел имаме нужда само от време. Изказваме голяма благодарност на Председателя на Съвета на директорите, който винаги ни се е доверявал и поддържал, разширявал е нашия мироглед, а също така и на останалите членове на Съвета, на целия трудов колектив, благодарение на който достигнахме начертаните цели и успехи, на нашите многоуважаеми клиенти, които винаги бяха заедно с нас и ни се доверяваха и поддържаха. 

Kastamonu Entegre © 2013 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM